Vi gör det säkert att gå på tak

Att det måste vara säkert att gå på sitt tak är en självklarhet. Ändå så slarvas det enormt med taksäkerhet. Att vi årligen behöver rensa hängrännor och ränndalar och ändå inte har ordentliga takstegar och bryggor att stå på gör det inte enkelt att sköta det årliga underhållet av våra tak.

Anlitar du en hantverkare som ska göra reparationer av taket eller om sotaren ska sota skorstenen så är det fastighetsägarens ansvarar för att taksäkerhetsanordningarna uppfyller gällande krav.

Säkerhetsåtgärder vid takarbeten och andra höghöjdsarbeten är mycket viktiga för att minska risken för olyckor.

Taksäkerhet Stockholm har lång erfarenhet och har specialiserat på kostnadseffektiva smarta lösningar som förbättrar din taksäkerhet.