Taksäkerhet

Det måste vara säkert
att underhålla sitt tak

Att det måste vara säkert att gå på sitt tak är en självklarhet. Ändå slarvas det mycket med taksäkerhet. Vi behöver årligen rensa hängrännor och ränndalar och inte ha ordentliga takstegar och bryggor att stå på gör det inte enkelt att sköta det årliga underhållet av våra tak. Den som projekterar en ny- eller ombyggnad av en fastighet måste ta hänsyn till de aktiviteter som kan komma att försiggå på taket. De taksäkerhetsanordningar, takstegar, gångbryggor, infästningsanordningar m.m. måste, lika väl som tillträdeslederna till taket, vara utformade och dimensionerade så att riskerna minimeras och att arbetsplatsen är säker.

Anlitar du en hantverkare som ska göra reparationer av taket eller om sotaren ska sota skorstenen är det fastighetsägarens ansvarar att taksäkerhetsanordningarna uppfyller gällande krav. Säkerhetsåtgärder vid takarbeten och andra höghöjdsarbeten är mycket viktiga för att minska risken för olyckor.

Taksäkerhet Stockholm har lång erfarenhet och är specialiserade på kostnadseffektiva smarta lösningar som förbättrar din taksäkerhet.

Kontakta oss för en kostnadsfri prisuppgift