Taksäkerhet Stockholm - Vi gör det säkert att gå på tak

Att det måste vara säkert att gå på sitt tak är en självklarhet. Ändå slarvas det mycket med taksäkerhet. Vi behöver årligen rensa hängrännor och ränndalar och inte ha ordentliga takstegar och bryggor att stå på gör det inte enkelt att sköta det årliga underhållet av våra tak.

Den som projekterar en ny- eller ombyggnad av en fastighet måste ta hänsyn till de aktiviteter som kan komma att försiggå på taket. De taksäkerhetsanordningar, takstegar, gångbryggor, infästningsanordningar m.m. måste, lika väl som tillträdeslederna till taket, vara utformade och dimensionerade så att riskerna minimeras och att arbetsplatsen är säker.

Anlitar du en hantverkare som ska göra reparationer av taket eller om sotaren ska sota skorstenen är det fastighetsägarens ansvarar att taksäkerhetsanordningarna uppfyller gällande krav.

Säkerhetsåtgärder vid takarbeten och andra höghöjdsarbeten är mycket viktiga för att minska risken för olyckor.

Taksäkerhet Stockholm har lång erfarenhet och är specialiserade på kostnadseffektiva smarta lösningar som förbättrar din taksäkerhet.

Experter på taksäkerhet i Stockholm

Det är viktigt att man följer de regler som gäller för taksäkerhet, både som privatperson och som företag. Fastighetsägaren är ansvarig för att taksäkerheten följs och att det kontrolleras regelbundet.
Taksäkerhet Stockholm vet vilka kraven är och hjälper er i Stockholm att montera och underhålla taksäkerhetsutrustning på rätt sätt.

Taksäkerhet har två funktioner:
– att förebygga olyckor genom fall eller halkning på tak som är den mest primära funktionen.
– att skydda taket i sig, d.v.s. att takpannor eller annat takbeläggningsmaterial inte ska skadas när taket beträds.
Takskyddsanordningar ska finnas på tak och de ska underhållas så att de inte rostar. Krav på fasta skyddsanordningar varierar beroende på när de är uppförda, byggnadens fasadhöjd och taklutning.

Behöver ni hjälp med att säkra upp ert hustak så hör av er till Taksäkerhet Stockholm. Vi erbjuder ett komplett sortiment för taksäkerhet som är kompatibla med de flesta förekommande tätskiktsmaterial. Produkterna är av högsta kvalitet och uppfyller ställda krav och regler enligt Boverkets Byggregler.

Taksäkerhet Stockholm utför taksäkerhet i form av följande:
– Snörasskydd
– Takbryggor
– Livlinefästen
– Nockräcken och takfotsräcken
– Skyddsräcken
– Taksteg, takstegar och glidskydd
– Skorstensplattformar
– Fasadstegar

Taksäkerhet Stockholm hjälper dig att få fram säkra och beständiga anordningar för att öka säkerheten för dem, som har taket som arbetsplats.

Taksäkerhet regler

Med taksäkerhet menas vad som behövs för säkra tillträdesvägar till tak, säker förflyttning och säkerhet vid fasta arbetsställen på tak.

Om det för byggnadens drift eller användning är nödvändigt att ta sig upp på ett tak och förflytta sig på taket måste det finnas anordningar som gör detta säkert.
Byggnader ska förses med fasta tillträdesanordningar i den omfattning som behövs för att tillträdesvägarna ska bli säkra. Beroende på takets utformning krävs det till exempel takstegar, gångbryggor, tillträdesluckor eller säkra fasadstegar eller tillfälliga markstegar.

Tidigare hänvisade man enbart till Boverkets byggregler, BBR, vid utförande av taksäkerhet, nu hänvisas vi till Branschstandard – Taksäkerhet. Vill du få mer information om taksäkerhet kan du hitta den på Taksäkerhetkommitténs hemsida.

Taksäkerhet Stockholm lämnar gärna en offert på taksäkerhet och svarar mer än gärna på frågor samt utför besiktning om så önskas. Kontakta oss så berättar vi vad vi kan göra för dig.

Kostnadsfri offert

– Ring eller fyll i formuläret här nedanför så kontaktar vi dig för en förutsättningslös offert.

Dina personuppgifter är trygga hos oss!
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår verksamhet.